منشور اخلاقی

بسمه تعالی
 منشور اخلاقی مجله سم شناسی و مسمومیتهای ایران
* در نگارش این منشور از راهکارهای کمیته اخلاق در انتشار پژوهش (1 ) COPE ، انجمن جهانی سردبیران علوم پزشکی (2) ( WAME) و کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی 3 (ICMJE ) استفاده شده است.
 1- مطابق بیانیه هلسینکی و دیگر بیانیه های شناخته شده، تائید اخلاقی جزء اصلی تمامی پژوهشهایی است که بر روی انسانها، پرونده های پزشکی، بافت انسانی بی نام یا حیوانات زنده انجام می گیرد . چنین تائیدی باید توسط کمیته های اخلاقی متناسب انجام گیرد. کمیته های اخلاق مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها نیز دارای اختیارات لازم مطابق قوانین هستند. تائیدیه کمیته اخلاقی ذیصلاح باید در متن مقاله ذکر شود. جزئیات رضایت بیماران و سایر مسائل مرتبط نیز باید به روشنی در روش پژوهش مطالعه توضیح داده شود.
2- تمامی مسئولیت هر مطلب منتشر شده، شامل صحت و اعتبار تمامی مطالب آن، از جمله مطالب مربوط به اخلاق در پژوهش بر عهده نویسنده (نویسندگان ) است. به همین دلیل تعیین دقیق و بی طرفانه تمام مولفین واجد شرایط، که تنها بدلیل همکاری فکری در نتایج پژوهش در لیست نویسندگان قرار گرفته اند، حیاتی است. در این باره راهکارها و استانداردهای بین المللی از جمله در( 2)WAME و (ICMJE ( 3 موجود است. بطور کلی نویسندگان باید به اندازه کافی در نگارش مقاله شرکت داشته باشند تا بتوانند مسئولیت تمامی (یا حداقل بخشی) از محتویات مقاله را برعهده بگیرند. همچنین باید آمادگی لازم برای توضیح در مورد نقش هر یک از نویسندگان در نگارش مقاله نهایی را داشته باشند. ترتیب نویسندگان با اینکه معمولاً بر اساس توافق مشخص می شود، بیانگر نقش هر یک ازنویسندگان در مقاله است . نویسنده مسئول کسی است که مسئولیت تیم تحقیقاتی و صحت کل کار را می پذیرد. توافق در مورد ترتیب اسامی باید بر اساس سهم هر یک از نویسندگان در نگارش مقاله و نه بر اساس جایگاه افراد یا سوابق آنها صورت گیرد . از تعیین مولف افتخاری (ذکر نام فردی که هیچ گونه نقشی در جنبه های علمی پژوهش نداشته) وازحذف اسامی افرادی که نقش بسزایی در جنبه های علمی پژوهش داشته اند ،باید خودداری شود. در صورت دریافت گزارش قابل اثبات در زمینه تخلف در تالیف، هیات تحریریه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. 3- نویسندگان یک مقاله با انتشار آن ادعا می کنند که محتویات علمی و ادبی مقاله، منتج ازفعالیت علمی خودشان است. استفاده از نظرات یا جملات دیگران تحت عنوان نتایج یک پژوهش اصیل بر خلاف اخلاق علمی است و تخلفی جدی محسوب می شود که سرقت ادبی یا نام دارد. جدا از ذکر کامل منابع مورد استفاده، متن مقاله نباید این شبهه را Plagiarism ایجاد کند که تمام یا بخش هایی از آن از سایر نوشتارهای چاپ شده و چاپ نشده کپی شده است. دانشگاه علوم پزشکی اراک در حد امکان جهت جلوگیری از هر نوع سرقت ادبی اقدامات لازم را معمول می نماید و در موارد پیش آمده با توجه به شدت آن، میزان مطلب کپی شده و شرایطی که این عمل در آن صورت گرفته (از جمله تکرار در گذشته، تعمدی بودن و ..) پس از بررسی، موضوع را به مراجع صلاحیت دار ارجاع خواهد داد.
 4- سردبیران این مجله در مورد نقش بسزای خود در ارتقا و اجرای قوانین اخلاقی هشیار هستند.
 ..................................................................................
 * این منشور از منشور اخلاقی انتشارات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به نشانی
: http://tumspress.tums.ac.ir/UserFiles/TUMSstatement_on_Publication_Ethics_Persian%281%29.pdf
 و با منابع زیر اقتباس شده است.
1.http://www.publicationethics.org.uk/
2 . http://wame.org/ .
3. http://www.icmje.org/

پرینت PDF

View: 2538 Time(s)   |   Print: 377 Time(s)   |   Email: 48 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Toxicology

Designed & Developed by : Yektaweb